E-ticaret, ürün ve hizmetlerin internet ortamındaki satışının yapıldığı platformdur. Bu ticarette de vergi ve fatura kesimi yapılmaktadır. Gelişen teknoloji ve e-ticaretten elde edilen kazancın artmasıyla işletmelerin bu sistem üzerinde modellere ayrılmasına ve farklı stratejiler geliştirmesine yol açmıştır. E-ticaret modelleri işletme-işletme, işletme-tüketici, işletme-devlet ve tüketici-devlet arasında olmak üzere farklı sınıflandırılma şekillerine tabi tutulmuştur. Bu sistemlerin adlandırılması ya da gruplandırılması işletmelerin kendilerine en uygun stratejiyi seçmesine olanak sağlamıştır.

E-Ticaret Modelleri Nelerdir

E-Ticaret Modelleri